Ouders

De inzet en betrokkenheid van ouders is een belangrijke factor in succesvol onderwijs. School en ouders werken samen aan de ontwikkeling en leergroei van de kinderen. En het welbevinden en prestaties van het kind groeien als de ouders belangstelling hebben voor wat er in school gebeurt en er een rol in nemen.

De inzet van ouders
De inzet van ouders is verder van belang bij het goed laten functioneren van de school. Leesouder of vrijwilliger in de bibliotheek, het begeleiden bij excursies, het mee organiseren van feesten én het meedenken over het beleid van de school: op vele manieren helpen ouders ons.

Medezeggenschap (mr en gmr)
Een inspraakmogelijkheid voor ouders en leerkrachten is geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen. Aan elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden zijn, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Op de Montessorischool zijn dat twee ouders en twee leerkrachten, die om de vier jaar gekozen worden. De raad advies- of instemmingsrecht bij heet vaststellen of veranderen van beleid.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U kunt als ouder de vergadering bijwonen. Ook de notulen zijn openbaar en worden na vaststelling op de website gezet.

Voor meer informatie kunt u mailen naar directiemontessori@swalmenroer.nl

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?