Inzet ouders

De inzet
van ouders
De inzet
van ouders

De inzet
van ouders

De inzet van ouders is van groot belang bij het goed laten functioneren van de school. Onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht ondersteunen ouders tijdens activiteiten binnen de school of tijdens excursies. In alle groepen wordt op meerdere gebieden om ouderhulp gevraagd.

Binnen de school is er ook een oudervereniging. Deze bestaat op dit moment uit ouders. Jaarlijks worden er werkgroepen gevormd die bestaan uit een aantal ouders en teamleden om activiteiten te organiseren. Activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd zijn onder andere: Sinterklaas, het Lichtjesfeest, Carnaval, Pasen, het Zomerfeest, het Schoolreisje en de laatste schooldag. De ouderraad zoekt nog leden, dus ben je nieuwsgierig meld je aan bij meneer Jan.

 

Vrijwilligers

Binnen onze school zijn er een aantal vrijwilligers werkzaam. Zoals bijvoorbeeld in onze Mozabieb.

Medezeggenschapraad (MR)

De MR bestaat uit 6 leden, 3 leden uit de personeelsgeleding en 3 leden uit de oudergeleding. Er wordt 6x per schooljaar in een goede sfeer vergaderd. Vanuit die vergaderingen hebben we mede door het advies- en instemmingsrecht invloed op het schoolgebeuren. We vormen een klankbord voor de directie en onderhouden contacten met het team van BS ’t Mozaïek, de ouderraad en de ouders. De medezeggenschapsraad is dus een belangrijk orgaan. De MR denkt mee, geeft advies en kan een beslissende stem uitbrengen. Zie hiervoor ook ons filmpje over wat de MR precies doet. Voelt u zich betrokken bij de school van uw kind(eren) en wilt u een bijdrage leveren aan de kwaliteit van BS ’t Mozaïek? Laat ons dan weten dat u zich kandidaat stelt. U kunt zich tot 01 juli a.s. per email aanmelden: mrmozaiek@swalmenroer.nl. Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?