Praktische info

Belangrijke data

Belangrijke data

Op deze pagina kunt u belangrijke informatie vinden zoals de schooltijden, studiedagen en oudercontacten.

Dit zijn onze schooltijden.
Maandag: 8.25 uur – 14:15 uur
Dinsdag: 8.25 uur – 14:15 uur
Woensdag: 8.25 uur – 14:15 uur
Donderdag: 8.25 uur – 14:15 uur
Vrijdag: 8.25 uur – 14:15 uur

Aankomende Vakanties
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 2024
Carnavalsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
Tweede Paasdag 01 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 08 juli t/m 16 augustus 2024

Studiedagen
Dinsdag 31 oktober 2023
Donderdag 09 november 2023
Woensdag 06 december 2023
Vrijdag 22 december 2023 (12.15 u. einde schooldag)
Dinsdag 23 januari 2024
Vrijdag 09 februari 2024 (12.15 u. einde schooldag)
Dinsdag 27 februari 2024
Dinsdag 09 april 2024
Maandag 03 juni 2024
Vrijdag 14 juni 2024
Vrijdag 05 juli 2024
Op deze dagen hebben de leerlingen vrij! 

Praktische info

Ziekmelding
Als uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen, dient u dit door te geven via ISY. Voor overige vragen kunt u ook bellen op 0475 329 604

Oudermomenten
In de schoolkalender, staan alle oudermomenten genoteerd. De groepsleerkracht zal u via ISY informeren over de tijd en locatie.

BSO ’t Mozaïek
De buitenschoolse opvang van ’t Mozaïek is beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag middag van 14.15 tot 18.30 uur.
De opvanglocatie heeft heldere afspraken met de basisschool over hun samenwerking. Na inschrijving op de BSO plannen we een intakegesprek waarin we nader kennismaken met u en uw kind. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en behoeftes. Met de pedagogisch medewerker van de locatie waar uw kind voor is ingeschreven, worden onderwerpen zoals voeding, dagritme en huisregels besproken.
inschrijven

Praktische info
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?