Praktische info

Belangrijke data

Belangrijke data

Op deze pagina kunt u belangrijke informatie vinden zoals de schooltijden, studiedagen en oudercontacten.

Dit zijn onze schooltijden.
Maandag: 8.25 uur – 14:15 uur
Dinsdag: 8.25 uur – 14:15 uur
Woensdag: 8.25 uur – 14:15 uur
Donderdag: 8.25 uur – 14:15 uur
Vrijdag: 8.25 uur – 14:15 uur

Vrijdag 23 december en vrijdag 17 februari zijn de leerlingen eerder uit.

Aankomende Vakanties
Herfstvakantie ma 24-­10-­2022 t/m vrij 28­-10-­2022
Kerstvakantie ma 26-12-­2022 t/m vrij 06-01-2023
Carnavalsvakantie ma 20­-02-­2023 t/m vrij 24-0­2-­2023
Paasmaandag ma 10-0­4-­2023
Meivakantie ma 24-0­4-­2023 t/m vrij 05-05­2023
Hemelvaart do 18-0­5-­2023 en vrij 19-0­5-­2023
Pinkstermaandag ma 29-0­5-­2023
Zomervakantie ma 17-0­7-­2023 t/m vrij 25-0­8-­2023

Studiedagen
Dinsdag 6 december
Vrijdag 10 februari
Woensdag 5 april
Maandag 5 juni
Woensdag 14 juni
Vrijdag 14 juli
Op deze dagen hebben de leerlingen vrij! 

Praktische info

Ziekmelding
Als uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen, dient u dit door te geven via ISY. Voor overige vragen kunt u ook bellen op 0475 329 604

Oudermomenten
In de schoolkalender die u begin dit schooljaar heeft ontvangen, staan alle oudermomenten genoteerd. De groepsleerkracht zal u via ISY informeren over de tijd en locatie.

BSO ’t Mozaïek
De buitenschoolse opvang van ’t Mozaïek is beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag middag van 14.15 tot 18.30 uur.
De opvanglocatie heeft heldere afspraken met de basisschool over hun samenwerking. Na inschrijving op de BSO plannen we een intakegesprek waarin we nader kennismaken met u en uw kind. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en behoeftes. Met de pedagogisch medewerker van de locatie waar uw kind voor is ingeschreven, worden onderwerpen zoals voeding, dagritme en huisregels besproken.
inschrijven

Praktische info
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?