Korein

Je ziet ze groeien
bij Korein.
Je ziet ze groeien
bij Korein.
Je ziet ze groeien
bij Korein.

Je ziet ze groeien
bij Korein.

Kinderen die lekker in hun vel zitten, ontwikkelen zich optimaal. Daaraan bijdragen vinden wij onze belangrijkste taak. Door een warme sfeer te creëren, met volop persoonlijke aandacht. En minstens zo belangrijk: door uit te gaan van wat kinderen zelf kunnen, hoe klein ze ook zijn. We geven jouw kind de ruimte om het zelf uit te vinden en op eigen wijze op ontdekking te gaan. Te klauteren en te klimmen. Initiatief te nemen. Een keer te vallen en weer op te staan. Samen te lachen. En vooral eens buiten de lijntjes te kleuren. Want wij geloven dat jouw kind daar beter van wordt.

Wij werken nauw samen met Montessorischool Roermond. Samen zorgen we dat jouw kind op een fijne manier kan opgroeien. Bijzonder is onze begeleiding volgens de methode van dr. Maria Montessori. Hiermee bereiden we jouw kind voor op de Montessori basisschool. De doorgaande ontwikkellijn van jouw kind staat bij ons op nummer één.

We hebben een peutergroep, peuterwerk (2 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (4 tot 13 jaar).

Voordelen voor ouder en kind.
Wij werken net als de school vanuit de Montessori visie. Er is een doorgaande lijn vanuit de peuters naar de onderbouw.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?